VEBE Teknik

Vebe Teknik AB konstruerar ,tillverkar och säljer utrustningar för tömning, fyllning, vägning, dosering och transport av pulvermaterial.

Vi på Cadmen har arbetat kontinuerigt med Vebe Teknik AB i över 20 år. Vi har fungerat som resurs vid arbetstoppar samt utfört olika konstruktions och utvecklingsuppdrag.

Nedan följer exempel på uppdrag som vi på Cadmen har gjort för Vebe Teknik AB.

  • Projektering/konstruktion av ett flertal säckfyllningslinjer till bl.a Lantmännen, Culinar, Arla mm
  • Konstruktion av storsäckfyllare.
  • Utveckling av hygienskruvtransportörer
  • Projektering/konstruktion av spackelfabrik.
  • Konstruktion av vibrerande siloutmatare.
  • Konstruktion av siloanläggning för lignosulfatpulver.
  • Utveckling av doseringsutrustning för kontinuerlig vägning.
  • Utveckling av säckpåträdarenhet för säckfyllare.
  • Konstruktion av en stenfiberdoserare till asfaltsverk.