Sävsjösläpet

Sävsjösläpet AB tillverkar och säljer släpvagnar för framför allt personbilar. Flakvagnar och skåpvagnar i olika storlekar och med olika lastförmåga. Också specialvagnar tillverkas i stor omfattning.

Cadmen har arbetat tillsammans med Sävsjösläpet under många år och fungerar som deras rit/konstruktionsavdelning.