DIAB

DIAB tillverkar och säljer sandwichmaterial till bland annat båtskrov, vindkraftvingar , tågfronter mm.
Cadmen har åt Diab konstruerat maskiner för vidarförädling av skivmaterial.

Exempel på maskiner vi ritat åt Diab är:

  • Maskin för spårsågning av skivmaterial
  • Spårmaskin för dubbelsidig längs och tvärsspårsågning.
  • Plockrobot för skivmaterial
  • Inmatnings och utmatningsbord för spårmaskin